Bostäder

Hörby
Nygatan

Centralt läge med närhet till bank, affärer och kommuni-kationer.

Lummigt och grönt på baksidan med loftgång där man slappar i solen och umgås med grannarna.